Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013". „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016" został przyjęty do realizacji U