Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2012" „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi or

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ GMINY PAWONKÓW W 2013r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2013 rok

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W terminie do 11.01.2013r. do konkursu wpłynęła