Aktualności (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2019"

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019". Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku