Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 października 2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015". „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016" został przyjęty do realizacji U