Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójta Gminy Pawonków w 2016r.

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014". „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016" został przyjęty do realizacji U