Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Rzymskokatolickiej Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Rzymskokatolickiej Parafii św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie na realizację zadania publicznego „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu gminy Pawonków” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm ). Można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy w Pawonkowie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do 18.06.2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2019 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Pietrzak
Ilość wyświetleń: 274
11 czerwca 2019 13:57 (Katarzyna Pietrzak) - Dodanie załącznika [uproszczona_oferta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2019 13:56 (Katarzyna Pietrzak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)