Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia OSP Solarnia

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia OSP Solarnia na realizację zadania publicznego „Organizacja Dnia Dziecka - Solarnia” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Lisowice w Województwie Śląskim na realizację zadania publicznego „Zobaczcie Ja umiem pływać” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 02.01.2017r.

Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójta Gminy Pawonków w 2017r.

Zarządzenie Nr 98/2016 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 października 2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015". „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016" został przyjęty do realizacji U

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zarządzenie nr 111/2015 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójta Gminy Pawonków w 2016r.

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi za rok 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAWONKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014". „Wieloletni Program współpracy Gminy Pawonków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016" został przyjęty do realizacji U