Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenia na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Ogłoszenia na temat otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia a także w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu jak również w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pawonków dostępne są na stronie BIP w zakładce Zarządzenia Organów...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu

INFORMACJA z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ‘’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych’’ Na...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu

INFORMACJA z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n. ‘’Świadczenie usług socjalnych,niesienie pomocy osobom chorym,samotnym, niepełnosprawnym i starszym,pielęgnacje chorych,prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia,wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 0138/3/2007 Wójta Gminy Pawonków z dnia 08.stycznia 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert WÓJT GMINY PAWONKÓW działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami / oraz uchwały...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 0138/2/2007 Wójta Gminy Pawonków z dnia 08,01, 2007r. w sprawie przeprowadzenia otwartych konkursów ofert WÓJT GMINY PAWONKÓW działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ) oraz...