Przetargi - Nieruchomości

Informacja o wyniku przetargu - IIIprzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17

 

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) informuję, że trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 7 na  sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gwoździanach przy ulicy Spółdzielczej 17, oznaczonej numerami działek 833/87 i 834/87,  na karcie mapy 2-1, obręb Gwoździany, o łącznej powierzchni 0,2769ha, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu nr CZ1L/00035070/6 jako własność Gminy Pawonków zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2017 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 238
24 kwietnia 2017 11:15 Izabela Piecko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)