Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓL Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LIPIE ŚLĄSKIE

W załączeniu protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących zmiany zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości "Lipie Śląskie - część wsi Lisowice" na "Lipie Śląskie - wieś".

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI „ LIPIE ŚLĄSKIE- CZĘŚĆ WSI LISOWICE” NA „LIPIE ŚLĄSKIE – WIEŚ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY RODZAJU URZĘDOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI „ LIPIE ŚLĄSKIE- CZĘŚĆ WSI LISOWICE” NA „LIPIE ŚLĄSKIE – WIEŚ” Wójt Gminy Pawonków ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „ Lipie Śląskie- c

PROTKOŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ŁAGIEWNIKI MAŁE

W załączeniu protokół z konsultacji społecznych.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH SOLARNIA-DZIEWCZA GÓRA

W załączeniu protokół z konsltacji społecznych.

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LIPIE ŚLĄSKIE

W załączeniu protokół z konsultacji społecznych - Lipie Śląskie

IX SESJA RADY GMINY PAWONKÓW

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r., poz. 506/ i § 7 Regulaminu Rady Gminy w Pawonkowie z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Pawonków w dniu 26 sierpnia 2019r. /poniedziałek /o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Pawonków przy ul. Zawadzkiego 7. Pod linkiem

PROTOKOŁ Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dotyczącego rozbudowy i wyposażenia PSZOK w Gminie Pawonków

Gmina Pawonków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami Poddziałania 5.2.1...