Oferty inwestycyjne

Oferty cenowe na świadczenie „Obsługi bankowej budżetu Gminy Pawonków”

 Urząd Gminy w Pawonkowie zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie „Obsługi bankowej budżetu Gminy Pawonków”

Zamówieniem objęte jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu gminy Pawonków oraz jednostek organizacyjnych w tym:

 1. Prowadzenie rachunków bieżących ,

 2. Realizowanie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym i zagranicznym,

 3. Przyjmowanie wpłat od sołtysów- inkasentów oraz pracowników gminy – kasjer,

 4. Dokonywanie przelewów,

 5. Możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych (Home Banking),

 6. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych oraz realizacja czeków gotówkowych i bezgotówkowych,

 7. Zakładanie lokat terminowych,

 8. Zakładanie i prowadzenie dodatkowych rachunków w razie wystąpienia takiej potrzeby,

 9. Zakładanie rachunków pomocniczych,

 10. Realizacja zleceń w systemie ELIXIR,

 11. Sporządzanie wyciągów bankowych, potwierdzenia salda,

Urząd Gminy nie dopuszcza możliwości pobierania opłat za sporządzanie wyciągów bankowych oraz potwierdzenie sald.

Oferent powinien posiadać w gminie Pawonków siedzibę lub filię banku ( jeżeli Oferent nie posiada siedziby na terenie Gminy to w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do otwarcia siedziby w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy) oraz gwarantować wykonanie wszelkich czynności związanych z obsługą bankową budżetu gminy.

Termin realizacji od 01-08-2009 do 31-07-2014.

Proszę o złożenie oferty do dnia 28-07-2009r do godz. 10.00 na adres:

Urząd Gminy Pawonków

Ul. Zawadzkiego 7

42-772 Pawonków

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2009 15:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 7257
13 lipca 2009 15:32 Tomasz Dalkowski - Utworzenie dokumentu.