Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej –ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków”

Pawonków , dnia 07.05.2010r.

ZP-2/2010

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej –ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i jest ofertą najkorzystniejszą.

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych.

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

siedziba / adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

w kryterium cena  (100%)

1

P.U.H. „DOMAX”   Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 8

90,44

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11

100,00

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM”  Robert Białdyga

47-143 Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

85,44

4

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDIM 2

46-300 Olesno ul. Siedmiu Źródeł 6

79,92

5

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz

42-283 Boronów ul. 3-go Maja 27

99,60

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

42-100 Kłobuck ul. Wojska Polskiego 8

99,11

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych informuję, że nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2, w dniu 17 maja 2010r. może zostać zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 

Do wiadomości :

Wykonawcy którzy złożyli oferty

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2010 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 2555
07 maja 2010 09:13 (Izabela Piecko) - Utworzenie dokumentu.