Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni na realizację zadania publicznego „Wycieczka Wiosna 2020 na Jurze” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.

Ogłasza się III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Pawonków ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.

Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Łagiewniki Wielkie na realizację zadania publicznego „Wycieczka” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn....

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni na realizację zadania publicznego „Wycieczka Jesień 2019 na Jurze” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688...