Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne GL.ZUZ.3.4210.116m.2020.KR

W załączeniu znajduje się informacja nr GL.ZUZ.3.4210.116m.2020.KR z dnia 30 lipca 2020r. dotycząca wszczęcia postępowania na wniosek osoby fizycznej z dnia 20.03.2020r. w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu do studni chłonnej rozsączającej oczyszczone ścieki z przydomowej oczyszczalni...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne GL.RUZ.4210.77m.2020.PP/TS

W załączeniu znajduje się zawiadomienie nr GL.RUZ.4210.77m.2020.PP/TS z dnia 10 lipca 2020r. dotyczące inforamcji o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki Jawnej WOJTALA TRUCKS z dnia 24.04.2020r. w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych oraz...

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.6220.2.2020.AK

Pawonków, dn. 25.06.2020r. OŚ.6220.2.2020.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz....

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.6220.7.2019.AK

Pawonków, dn. 15.06.2020r. OŚ.6220.7.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz....

Zawiadomienie o wszczęciu postępownaia - pozwolenie wodnoprawne

W załączeniu znajduje się informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek Pana Zbigniewa Znojaks nadlesniczego Nadlesnicwa Lubliniec PGL Lasy Państwowe.

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 14.04.2020r. OŚ.6220.2.2020.AK OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Pawonków, dn. 14.02.2020r. OŚ.6220.2.2020.AK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2020r. Wójt Gminy Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan...

Obwieszczenie OŚ.6220.10.2019.AK

Pawonków, dn. 20.01.2020r. OŚ.6220.10.2019.AK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 69 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawonków...

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.6220.9.2019.AK

Pawonków, dn. 15.01.2020r. OŚ.6220.9.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz....

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.622.8.2019.AK

Pawonków, dn. 31.12.2019r. OŚ.6220.8.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz....