Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 11.09.2018r. OŚ.6220.2.2018.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz....

Informacja o wszczęciu postępowania

W załaczeniu znajduje się Zawiadomienie, nr GL.ZUZ.3.421.137.2018.BS, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.11 w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.10 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.7 w związku z wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji."

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęcu postepowania

Pawonków, dn. 25.04.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Pawonków, dn. 29.12.2017r. OŚ.6220.4.2017.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Informacja o wszczeciu postępowania

W załączeniu przekazuję informację o wszczeciu postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla tematu "Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.13.2017.AS2.11 dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Solarnia - Dziewcza Góra gm. Pawonków.