Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 14.04.2020r. OŚ.6220.2.2020.AK OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Pawonków, dn. 14.02.2020r. OŚ.6220.2.2020.AK OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.01.2020r. Wójt Gminy Pawonków, w którego imieniu działa pełnomocnik Pan...

Obwieszczenie OŚ.6220.10.2019.AK

Pawonków, dn. 20.01.2020r. OŚ.6220.10.2019.AK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 69 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawonków...

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.6220.9.2019.AK

Pawonków, dn. 15.01.2020r. OŚ.6220.9.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz....

Obwieszczenie - wydanie decyzji OŚ.622.8.2019.AK

Pawonków, dn. 31.12.2019r. OŚ.6220.8.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz....

Obwieszczeine - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 11.12.2019r. OŚ.6220.9.2019.AK OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 04.12.2019r. OŚ.6220.8.2019.AK OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

W załączeniu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 z dnia 30 października 2019r. dotyczące planowanego przedsięwzięcia pod nazwą " Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

obwieszczenie - wydanie decyzji

Pawonków, dn. 23.10.2019r. OŚ.6220.1.2019.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz....

Obwieszczenie - opinia

Pawonków, dn. 21.10.2019r. OŚ.6220.9.2019.AK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2