Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie - konsultacje społeczne

Pawonków, dn. 07.08.2019r. OŚ.6220.1.2019.AK OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art 29. art 33 ust. 1, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego o

Obwieszczenie - uzgodnienie i opinia

Pawonków, dn. 28.05.2019r. OŚ.6220.1.2019.AK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy...

Ogłoszenie Marszałaka Województwa Śląskiego

W załączeniu Ogłoszenie Marszaka Województwa Śląskiego o wniosku złożonym przez Panią Elżbietę Prus i Pana Krzysztofa Prus o wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.02.2019r. na wniosek...

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 04.01.2019r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków podanie do publicznej wiadomości

Pawonków, dn. 30.11.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art 29. art 33 ust. 1, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale sp

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 11.09.2018r. OŚ.6220.2.2018.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz....

Informacja o wszczęciu postępowania

W załaczeniu znajduje się Zawiadomienie, nr GL.ZUZ.3.421.137.2018.BS, o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w ramach zadania: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.11 w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.10 dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.7 w związku z wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"