Parlamentarne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 2019

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmowane będą do dnia 13.09.2019 r. w Urzędzie Gminy w Pawonkowie ul. Zawadzkiego 7 w następujących godzinach: poniedziałek od 7.30 – 17.00, wtorek, środa , czwartek od 7:30 – 15:30,...

Informacja

W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu RP informuję, że na obszarze gminy Pawonków miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są sołeckie tablice ogłoszeń ( zgodnie z art.114 Kodeksu wyborczego) ...

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2019 R.

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP