Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAWONKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gwoździany

Pawonków, dnia 12.04.2019 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PAWONKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gwoździany

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków etap I - droga krajowa nr 46 wraz z fragmentem ulicy Zawadzkiego i Skrzydłowickiej

Pawonków, dnia 04.01.2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków etap I - droga krajowa nr 46 wraz z fragmentem ulicy Zawadzkiego i Skrzydłowickiej Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany-obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej

Pawonków, dnia 04.01.2019 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany-obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW

Pawonków, dnia 28.09.2018 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie PAWONKÓW Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017&nbs

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany – obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gwoździany – obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi Topolowej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Pawonków Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z&n

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kośmidry w gminie PAWONKÓW

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocen

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków