Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 marca 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994...

ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji gminnej do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2019 r. o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pawonków

ZARZĄDZENIE NR 17.2019 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji gminnej do spraw weryfikacji wniosków złożonych w 2019 r. o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pawonków Na podstawie...

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 21 lutego 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 21 lutego 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994...

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r....