Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach

Zarządzenie Nr 68.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gwoździanach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust....

Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych

Zarządzenie Nr 67.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art 63 ust. 13 w związku z art....

Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie

Zarządzenie Nr 66.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art 63 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo...

Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

Zarządzenie Nr 65.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art 63 ust. 1 i 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo...

Zarządzenie nr 64.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 r.

Zarządzenie nr 64.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 r. Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506),...

Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach

Zarządzenie Nr 63.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach Na podstawie § 8 ust. 2 ropzorzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego...

Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie

Zarządzenie Nr 62.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawonkowie Na podstawie § 8 ust. 2 ropzorzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego...

Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030

Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030 Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 869), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz....