Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 08.09.2020 r.

GK.6733.1.2020


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.)

zawiadamiam

iż na wniosek z dnia 28.07.2020 r. Gminy Pawonków, z siedzibą ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, została wydana decyzja GK.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Solarnia przy ul. Polnej , na terenie działki nr 134, obręb Solarnia.

 

Z treścią decyzji oraz całą dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawonków, w godzinach pracy urzędu.

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń w miejscowości Solarnia.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2020 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 43
08 września 2020 10:29 (Katarzyna Goinda) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 10:27 (Katarzyna Goinda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)