Aktualności

RAPORT O STANIE GMINY PAWONKÓW W ROKU 2019

Zgodnie z treścią ustawowego przepisu przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Pawonków za 2019 r.  Jest to już drugi tego rodzaju dokument.

Nowelizacja Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy.
Termin przedstawiania raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został przedłużony.

Raport, który dla Państwa przygotowaliśmy, opiera się na szablonie proobywatelskiej akcji Masz Głos Fundacji im. Stefana Batorego, która od lat działa na rzecz jawności działań organów samorządowych.

Debata odbędzie się podczas uroczystej sesji Rady Gminy 24 sierpnia o godzinie 15.00  w świetlicy                            w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 5.

Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż mieszkańcy mogą zabierać głos w debacie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Urzędzie Gminy i przedstawieniu 20 głosów poparcia innych mieszkańców gminy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem  oraz zapraszamy na debatę publiczną na temat naszej Małej Ojczyzny. 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2020 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Poloczek
Ilość wyświetleń: 137
20 sierpnia 2020 12:56 (Grażyna Poloczek) - Dodanie załącznika [raport_o_stanie_gminy_pawonkow_w_roku_2019bes.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 12:55 (Grażyna Poloczek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)