Aktualności

ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 obejmujących tereny w  miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków

 

            Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 122)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pawonków uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w  miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków.

             Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu.

            Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Pawonków w terminie do dnia 15 kwietnia 2013r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2013 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 2701
27 marca 2013 11:11 (Izabela Piecko) - Dodanie załącznika [doc20130327102727.pdf] do dokumentu.
27 marca 2013 11:11 (Izabela Piecko) - Dodanie dokumentu.