Konkursy

Wybierz rok

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Oldbojów Orła Pawonków

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia Oldbojów Orła Pawonków na realizację zadania publicznego „Rodzinny Festyn – Dni Pawonkowa” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U....

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia KLUB SPORTOWY "UNIA" LISOWICE

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia Klub Sportowy "UNIA" Lisowice na realizację zadania publicznego „24-godz KWIETNY BIEG” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "PSIKUS"

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia „PSIKUS” na realizację zadania publicznego „Rozwijamy nasze talenty” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn....

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Pawonkowie

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Pawonkowie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie zajęć profilaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych oraz dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy w Pawonkowie”...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego OSP Solarnia

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia na realizację zadania publicznego „Organizacja wycieczki krajoznawczej” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U....

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Nepomucena

Wójt Gminy Pawonków przedstawia ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Nepomucena w Lisowicach na realizację zadania publicznego „Diecezjalny Konkurs o św. Janie Nepomucenie” zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; b) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący załącznik...

Wójt Gminy Pawonków ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018r.

Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresach: a) wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie...