Informacja o środowisku

Wybierz rok

Obwieszczenie - uzgodnienie i opinia

Pawonków, dn. 28.05.2019r. OŚ.6220.1.2019.AK OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.02.2019r. na wniosek...

Obwieszczenie - zawiadomienie z art. 10 kpa

Pawonków, dn. 04.01.2019r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Zawiadomienie Na podstawie art. 10 § 1.ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków podanie do publicznej wiadomości

Pawonków, dn. 30.11.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Podanie do publicznej wiadomości informacji Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art 29. art 33 ust. 1, art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Obwieszczenie Wójta Gminy Pawonków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 11.09.2018r. OŚ.6220.2.2018.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz....

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.7 w związku z wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji."

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęcu postepowania

Pawonków, dn. 25.04.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Pawonków, dn. 29.12.2017r. OŚ.6220.4.2017.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 07.07.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.,...