Parlamentarne

Wybierz rok

Losowanie członków obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w Gwoździanach

1. Informuję, że w dniu 05 października 2015r, o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Pawonkowie odbędzie się losowanie członków obwodowej komisji wyborczej Nr 6 w Gwoździanach. Losowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z art.182 § 7 Kodeksu wyborczego (Dz. U.Nr 21, poz.112, z późn. zm.). 2. Z losowania zostanie sporządzony...

Umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

W związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015r. wyborami do Sejmu I Senatu RP informuję, że na obszarze gminy Pawonków miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są sołeckie tablice ogłoszeń ( zgodnie z art.114 Kodeksu wyborczego)...

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmowane są do dnia 08.05.2009r. w Urzędzie Gminy w Pawonkowie ul. Zawadzkiego7 u Sekretarza Gminy w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek 07:30 – 15:30, wtorek...

Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Wójta Gminy Pawonków z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art.44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego...