Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Kłobusa ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Kłobusa ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Aleksandry Gorgoś ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Aleksandry Gorgoś ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Małych Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami), po...

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Beaty Ulfik ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Łagiewnikach Wielkich

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Beaty Ulfik ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Łagiewnikach Wielkich Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu...

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Joanny Jureczko ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Kośmidrach

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Joanny Jureczko ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Kośmidrach Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii...

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Teresy Kopyto ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach

Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Teresy Kopyto ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi...

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Gabrieli Swobody ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Gwoździanach

Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie odwołania Pani Gabrieli Swobody ze stanowiska dyrektora Przedszkola w Gwoździanach Na podstawie art. art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii...

Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach, ul. Szkolna 3, 42-772 Pawonków

Zarządzenie Nr 46.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kośmidrach, ul. Szkolna 3, 42-772 Pawonków Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz. 994 ze zm.), art. 63...

Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków

Zarządzenie Nr 44.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z2018r. poz. 994 ze...