Zarządzenia

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 122/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójta Gminy Pawonków w 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 122/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Wójta Gminy Pawonków w 2019r. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r....

Zarządzenie Nr 121. 2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Pawonkowie

Zarządzenie Nr 121. 2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Pawonkowie Na podstawie art.1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz art.42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych...

Zarządzenie nr 120.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r

Zarządzenie nr 120.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r...

Zarządzenie nr 119.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 119.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077z późn. zm. ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków...

Zarządzenie nr 118.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r

Zarządzenie nr 118.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r...

Zarządzenie nr 117.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 117.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 10 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077z późn. zm. ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków...

Zarządzenie nr 116.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r

Zarządzenie nr 116.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r...

Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 7 grudnia 2018r w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie Nr 115/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 7 grudnia 2018r W sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późń.zm) w związku z art. 26 ustawy...

Zarządzenie nr 114.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 114.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 grudnia 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077z późn. zm. ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków...

Zarządzenie Nr 113.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będące własnością Gminy Pawonków

Zarządzenie Nr 113.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 03 grudnia 2018r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości będące własnością Gminy Pawonków Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z pón.zm.) art....