Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 101.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 101.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia...

Zarządzenie nr 99.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 19 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 99.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 19 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia...

Zarządzenie nr 98.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 15 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 98.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 15 października 2018r w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia...

Zarządzenie Nr 95.2018 Wójta Gminy w Pawonkowie z dnia 8 października 2018r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty kanalizacyjnej wobec Gminy Pawonków

ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 8 października 2018r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu opłaty kanalizacyjnej wobec Gminy Pawonków Na podstawie § 1 Uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2011 z dnia 10 lutego 2011r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg-umarzania, odraczania...

Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy w Pawonkowie z dnia 05 października 2018r. w sprawie powołania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 94.2018 Wójta Gminy w Pawonkowie z dnia 05 października 2018r. w sprawie powołania ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do samorządu terytorialnego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych...

Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 5 października 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Pawonków

Zarządzenie Nr 93.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 5 października 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Pawonków Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXIX/194/2018...

Zarządzenie nr 92.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 5 października 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Zarządzenie nr 92.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 5 października 2018r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia...