Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 21 lutego 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 21 lutego 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994...

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ),art.30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r....

Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r

Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr III /10 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia...

Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r

Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 stycznia 2019r w sprawie zmian w planie finansowym na 2019r Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077 ), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr III /10 / 2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018r...