Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Kadencja 2010 - 2014

Informacje

Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych są sprawy związane z:
1) opiniowaniem projektów uchwał i ich założeń,
2) podejmowaniem i rozpatrywaniem wniosków kierowanych do komisji,
3) funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych na terenie gminy,
4) wyrażaniem opinii w sprawach oświaty,
5) kulturą i ochroną dóbr kultury, sportu i turystyki,
6) zabezpieczeniem społecznych potrzeb w zakresie usług zdrowotnych,
7) pomocą społeczną i bytową dla mieszkańców gminy,
8) współpracą z organizacjami pozarządowymi,
opiniowaniem spraw mieszczących się w przedmiocie działania komisji a wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Skład

Przewodnicząca Komisji

członek komisji

członek komisji

członek komisji

członek komisji

Dokumenty

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2010 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 112079
25 kwietnia 2019 14:48 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Wiceprzewodniczący komisji.
25 kwietnia 2019 14:47 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Wiceprzewodnicząca komisji.
12 kwietnia 2019 13:13 (Tomasz Dalkowski) - Aktualizacja danych członka komisji: Przewodniczący Komisji.