Samorządowe

Wybierz rok

Okręgi wyborcze

Uchwała Nr XXXI/211/2014 Rady Gminy Pawonków z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/133/2012 Rady Gminy Pawonków z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Pawonków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Informacja o obwodach wyborczych

UCHWAŁA NR XXIII/ 161 /2012 RADY GMINY PAWONKÓW Z DNIA 18 GRUDNIA 2012R. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Pawonków na obwody głosowania i ustalenia ichnumerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych