Przetargi

Informacja o wyniku przetargu

Pawonków , dnia 19 listopada 2010r.

 Informacja o wyniku przetargu

             Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 19 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego 7 na sprzedaż nieruchomości  rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr  853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864/342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni 0,2620ha, obręb Łagiewniki Małe, dla której w Sądzie Rejonowym w Lublińcu Wydział Ksiąg Wieczystych jest prowadzona księga wieczysta nr CZ1L/00051917/4 , zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie przystąpił do przetargu. 

 Wójt Gminy Pawonków

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2010 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 1506
19 listopada 2010 13:53 (Izabela Piecko) - Dodanie dokumentu.