Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 04.07.2018 r.

GK.6733.3.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam:

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Land Investment Sp. z o.o., ul. Nakielska 12/1, 42-600 Tarnowskie Góry, z dnia 04.06.2018 r. (uzupełnionego dnia 29.06.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie masztu teleinformatycznego transmisji danych „INT_99013_Gwoździany”, na części działki nr ewid. 162/57, obręb Gwoździany.

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

             W Urzędzie Gminy Pawonków w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.

            Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i tablicy ogłoszeń w miejscowości Gwoździany.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2018 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 86
04 lipca 2018 10:55 Katarzyna Goinda - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2018 10:54 Katarzyna Goinda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)