Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 22.05.2018 r.

GK.6733.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

zawiadamiam:

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Pawonków z siedzibą ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, w której imieniu działa pełnomocnik Piotr Wysocki reprezentujący  Zakład Usługowo-Handlowy „ELPOLBUD” z siedziba ul. Rzędowicka 13, 46-380 Dobrodzień, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.05.2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Pawonków ul. Ogrodowa, na działkach nr: 423/79, 437/12, obręb Pawonków.

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

             W Urzędzie Gminy Pawonków w godzinach pracy urzędu można zapoznać się ze złożonym wnioskiem i ewentualnie wnieść uwagi i wnioski.

            Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2018 10:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 97
23 maja 2018 10:19 Katarzyna Goinda - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wszczeciu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 maja 2018 10:18 Katarzyna Goinda - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)