Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pawonków, dnia 09.04.2018 r.

GK.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)

zawiadamiam:

iż w dniu 09.04.2018 r. na wniosek (z dnia 30.03.2018 r.) Gminy Pawonków z siedzibą ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Jacek Malmur zam. ul. Powstańców Śląskich 42a, 42-700 Sadów, wydane zostało postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek rowerowych (odcinkowo pieszo- rowerowych) w gminie Pawonków w obrębie ewidencyjnym Lisowice, Draliny, Pawonków, Łagiewniki Wielkie, w ramach projektu pn. ”Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- Gmina Pawonków”, na działkach nr:

Obręb Lisowice

383/59, 1, 387/47, 476/76, 478/75, 480/74, 482/73, 484/69, 486/69, 488/68, 490/67, 492/60, 494/53, 496/52, 498/44, 500/43, 502/37, 98, 504/32, 508/32, 510/31, 512/31, 514/31, 516/17, 518/16, 520/3, 522/1, 388/97, 386/96, 384/92

Obręb Draliny

94/14, 96/72

Obręb Pawonków

9, 509/11, 444/109, 388/23, 317/4, 56/23, 386/23, 384/23, 382/23, 380/23, 378/23, 376/3, 377/3, 507/11, 505/11, 503/21, 501/21, 499/11, 497/31, 18, 495/31, 493/48, 572/50, 570/50, 489/50, 490/50, 25, 580/83

Obręb Łagiewniki Wielkie

200/65, 112, 577/111, 573/109

 

Wyżej wymienione postanowienie zostało wydane zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, iż organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wszystkie powyższe warunki zostały spełnione.

 

W Urzędzie Gminy Pawonków w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z treścią postanowienia i dokumentami sprawy.

Niniejsze obwieszczenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawonków oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pawonków i sołeckich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Pawonków.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2018 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Goinda
Ilość wyświetleń: 113
09 kwietnia 2018 14:24 Katarzyna Goinda - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 14:23 Katarzyna Goinda - Usunięcie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 kwietnia 2018 14:22 Katarzyna Goinda - Dodanie załącznika [obwieszczenie_o_wydaniu_postanowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)