Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Pawonków dnia 22.05.2017r

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

celu publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn zm.)


Z a w i a d a m i a m


     że w dniu 22.05.2017 została wydana decyzja nr GK.6733.2.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn „Przebudowa stacji ochrony katodowej SOK Łagiewniki Wielkie na gazociągu Tworóg-Komorzno nitka I. i II” na terenie obejmującym działki nr 429/7, 327/7 i 326/1 w obrębie geodezyjnym Łagiewniki Wielkie dla ,  Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-377 Warszawa.

      W związku z powyższym informuję, że zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją w/w decyzji, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Pawonków, pok. nr 7 w dniach pracy Urzędu w godz.7:30-15:00 oraz składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Gminy Pawonków,     42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 267
22 maja 2017 14:29 Izabela Piecko - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 maja 2017 14:29 Izabela Piecko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)