Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pawonków

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa w imieniu której działa Pan Tomasz Kaleta reprezentujący P.P.U.H. MAXEN Sp z o.o., 42-290 Blachownia, ul. Piękna 32

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn Budowa linii kablowej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Lubecko Cegielniana wraz z włączeniem jej do sieci SN i nN przy ul. Cegielnianej w miejscowości Lubecko gm. Kochanowice dla przyłączenia zakładu produkcyjnego FORMAKO S.C.”, na terenie obejmującym działki nr 17/1 i 17/2 w obrębie geodezyjnym Lisowice.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z przepisem art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami, a także uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Urzędzie Gminy Pawonków, pok. nr 7 w dniach pracy Urzędu w godz.7:30-15:00 oraz składać uwagi i wnioski na adres Urzędu Gminy Pawonków, 42-772 Pawonków ul. Zawadzkiego 7  w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2017 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Izabela Piecko
Ilość wyświetleń: 230
27 kwietnia 2017 11:08 Izabela Piecko - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)