Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Gmina Pawonków informuje, że dysponuje nieruchomością o powierzchni 0,5805 ha, zabudowaną budynkiem po byłym gimnazjum, położoną w miejscowości Łagiewniki Wielkie przy ulicy Szkolnej 4. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wyposażony w sieć elektryczną, wodociągową, telefoniczną, dojazd z drogi publicznej o nawierzchni...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Łagiewnikach Małych, oznaczonej...

Likwidacja Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

Lubliniec, 2009-02-09 O G Ł O S Z E N I E Likwidator Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty” w likwidacji z siedzibą w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 informuje, że uchwałą Nr 7/III/2008 Zgromadzenia Związku z 2 października 2008 r. postanowiono o rozwiązaniu...