Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków z dnia 22.05.2017r o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycjicelu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pawonków o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r....