Zarządzenia

Zarządzenie nr 34.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie za 2017 rok.

Zarządzenie nr 34.2018

Wójta Gminy Pawonków

z dnia 27 kwietnia 2018r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie za 2017 rok.

 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r., poz. 862 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395 z późn. zm.) zarządzam,
co następuje:

§   1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

§   2

Sprawozdanie finansowe składa się z:

1)     wprowadzenia do sprawozdania rocznego,

2)     bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r.,

3)     rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.,

4)     dodatkowej informacji i objaśnienia.

§   3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2018 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 88
16 maja 2018 14:46 Tomasz Dalkowski - Dodanie załącznika [z34z42018.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 14:46 Tomasz Dalkowski - Dodanie załącznika [z342018zal3.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 maja 2018 14:46 Tomasz Dalkowski - Dodanie załącznika [z342018z2.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)