Wniosek o wydawanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego - można go dostać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony internetowej https://obywatel.gov.pl
  • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub nakryciu głowy - odpowiednie zaświadczenie. Jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu można sprawdzić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl
  • dotychczasowy dowód osobsty lub ważny paszport - jeśli masz,
  • dokument podróży (np. paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość -  w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo

Miejsce złożenia dokumentów

W dowolnym urzędzie gminy - niezależnie od miejsca zameldowania

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych  (Dz. U. 2017, poz. 1464)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania dowodu wnioskodawca otrzymuje decyzję od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pawonków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2008 17:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Dalkowski
Ilość wyświetleń: 3642
24 kwietnia 2019 12:58 Tomasz Dalkowski - Dodanie załącznika.
24 kwietnia 2019 12:58 Tomasz Dalkowski - Usunięcie załącznika.
26 października 2017 14:56 Tomasz Dalkowski - Dodanie załącznika.