Przetargi - Nieruchomości

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SKRZYDŁOWICACH PRZY ULICY BRZOZOWEJ 1

Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1, oznaczona numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha karta mapy PGR Skrzydłowice, obręb Skrzydłowice, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00039005/8 jako własność Gminy Pawonków. Nieruchomość zabudowana murowanym częściowo podpiwniczonym, piętrowym budynkiem...

OGŁOSZENIE - I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁAGIEWNIKACH WIELKICH PRZY ULICY SZKOLNEJ 4

1. Przedmiot przetargu Nieruchomość zabudowana położona w Łagiewnikach Wielkich przy ulicy Szkolnej 4, stanowiąca własność Gminy Pawonków, na karcie mapy 4 , obręb Łagiewniki Wielkie, działka nr 200/123 o powierzchni 0,3730 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00014567/4 oraz część działki nr 380/124, o powierzchni około...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2014 poz.518 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Pawonków na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pawonków został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1,...

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczanych do oddania w najem na okres 3 lat

Wójt Gminy Pawonków informuje, że w Urzędzie Gminy Pawonków na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczanych do oddania w najem na okres 3 lat : - część powierzchni dachu budynku w Łagiewnikach Wielkich ul. Szkolna 4, z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej - lokal...

Informacja o wyniku przetargu - sprzedaż Skrzydłowice ul. Brzozowa 1

Informacja o wyniku przetargu Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 01 lipca...

Informacja o wyniku przetargu

Działając na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn.zm.) informuje, że I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w dniu 24.06.2013r. w siedzibie Urzędu Gminy...

ogłoszenie o przetargu - Skrzydłowice ul. Brzozowa 1

Wójt Gminy Pawonków ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1. Nieruchomość położona w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1 oznaczonej numerem działki 328/60 o powierzchni 0,7320ha karta mapy PGR Skrzydłowice, obręb Skrzydłowice zapisana w księdze wieczystej...

I przetarg - dzierżawa gruntu Pawonków ul. Cegielnia

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, użytkowanej rolniczo, położonej w Pawonkowie przy ulicy Cegielnia, oznaczonej numerem działki 128/14 na karcie mapy 5, obręb Gwoździany, o powierzchni 4,0792 ha, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowym w Lublińcu...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dzierżawy

Wójt Gminy Pawonków informuje, że w Urzędzie Gminy Pawonków na tablicy ogłoszeń wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczanych do: - sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Skrzydłowicach przy ulicy Brzozowej 1 - sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości...