Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach, gmina Pawonków Numer ogłoszenia: 148836 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Powstańców w Łagiewnikach Małych Numer ogłoszenia: 127674 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kośmidry

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Kośmidry Numer ogłoszenia: 120729 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Strażackiej w Łagiewnikach Wielkich Numer ogłoszenia: 120457 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków Numer ogłoszenia: 120271 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zawiadomienie o wyborze oferty na ”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry”

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-5/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól – ul. Pietruchowa w Łagiewnikach Wielkich”

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-4/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „”Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków””

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-3/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni...

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Przebudowę nawierzchni gruntowej drogi gminnej –ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków”

Pawonków , dnia 07.05.2010r. ZP-2/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowę nawierzchni...

Przetart nieograniczony: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry Numer ogłoszenia: 112296 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...