Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetart nieograniczony: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kuźnickiej w miejscowości Kośmidry Numer ogłoszenia: 112296 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Przetarg nioograniczony: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól - ul. Pietruchowa w Łagiewnikach Wielkich

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do pól - ul. Pietruchowa w Łagiewnikach Wielkich Numer ogłoszenia: 111942 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Przetarg nieograniczony: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków

Pawonków: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dojazdowej do gimnazjum w miejscowości Pawonków Numer ogłoszenia: 111742 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków

Przebudowa nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Pawonków Numer ogłoszenia: 111464 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„Budowy świetlicy społeczno – kulturalnej w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej”

Pawonków , dnia 30.03.2010r. ZP-1/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę świetlicy...

Przetarg nieograniczony na: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ

Pawonków: BUDOWA ŚWIETLICY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W PAWONKOWIE PRZY UL. SKRZYDŁOWICKIEJ Numer ogłoszenia: 59390 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zawiadomienie o wyborze oferty: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Nr sprawy:ZP-12/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie...

awiadomienie o wyborze oferty:„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków”

Pawonków , dnia 18.11.2009r. Nr sprawy:ZP-11/2009 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej- Dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 390582 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków

Pawonków: Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej. Dostawa i montaż urządzeń sieciowych w Gminie Pawonków Numer ogłoszenia: 383086 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...