Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na: Pawonków: Remont przepustów pod drogą gminną ul. Lubliniecka w miejscowości Solarnia

Pawonków: Remont przepustów pod drogą gminną ul. Lubliniecka w miejscowości Solarnia Numer ogłoszenia: 338082 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej

Wójt Gminy Pawonków ogłasza I przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Łagiewnikach Małych Nieruchomość rolna niezabudowana położona w Łagiewnikach Małych, składająca się z działki nr 853/343, na karcie mapy 1-4, działki nr 864//342 na karcie mapy 1-5, o łącznej powierzchni...

Przetarg nieograniczony na: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22

Pawonków: Zmiana konstrukcji dachu w budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Lisowicach przy ulicy Mickiewicza 22 Numer ogłoszenia: 319202 - 2010; data zamieszczenia: 05.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany”

Nr spr. ZP-11/2010 Pawonków, 31.08.2010 r. Według rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowa...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011”

Pawonków , dnia 20.08.2010r. ZP-13/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 241456 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany ”

Pawonków , dnia 28.07.2010r. ZP-12/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Pełnienie nadzoru...

Przetarg nieograniczony: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany

Pawonków: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany Numer ogłoszenia: 205582 - 2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany.

Pawonków: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gwoździany. Numer ogłoszenia: 191060 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Słowackiego w Lisowicach, gmina Pawonków

Pawonków , dnia 18.06.2010r. ZP-10/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ”Przebudowa nawierzchni...