Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ I HALI SPORTOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W GMINIE PAWONKÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków, ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, fax 0-34 3534105. · Adres strony internetowej zamawiającego: urzad@pawonkow.pl ...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum w Pawonkowie”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Gimnazjum z halą sportową i zespołem boisk sportowych w Pawonkowie. Etap II – Budowa Gimnazjum...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Usuwanie dennych osadów ściekowych za pomocą refulera i remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków Lemna w Pawonkowie wraz z rozbudową o system napowietrzania (oczyszczalnia w ruchu)"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usuwanie dennych...

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Modernizacja i rozbudowa kotłowni przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Pawonkowie - ul. Kościuszki 1"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Pawonków zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja i rozbudowa...