Informacja o środowisku

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.41.2018.EJ.7 w związku z wydaniem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej w Łagiewnikach Małych gm. Pawonków"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji."

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęcu postepowania

Pawonków, dn. 25.04.2018r. OŚ.6220.1.2018.MS OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczeciu postepowania

Pawonków, dn. 29.12.2017r. OŚ.6220.4.2017.AK OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treśc Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 w związku z otrzymaną informacją o planownej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"

Informacja o wszczeciu postępowania

W załączeniu przekazuję informację o wszczeciu postępowania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód dla tematu "Przebudowa przejazdów kolejowych na linii nr 61 realizowanego w ramach projektu...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

W załączeniu treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4260.13.2017.AS2.11 dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Solarnia - Dziewcza Góra gm. Pawonków.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Obwieszczenie dotyczy postępowania w sprawie uzyskania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Solarnia - Dziewcza Góra gm, Pawonków". Pełna treść w załaczniku.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Dębowej w Łagiewnikach Wielkich gm. Pawonków". Pełna treść w załączniku.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pawonków, dn. 07.07.2017r. OŚ.6220.6.2016.2017 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pawonków, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.,...