Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 121.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2030

Zarządzenie Nr 121.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2030 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), ZARZĄDZAM § 1 Przedłożyć...

Zarządzenie Nr 120.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Pawonków na 2018r

Zarządzenie Nr 120.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 14 listopada 2017r w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Pawonków na 2018r Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), ZARZĄDZAM § 1 Przedłożyć Radzie...

Zarządzenie Nr 118.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 118.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora przedszkola Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z...

Zarządzenie Nr 117.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora przedszkola

Zarządzenie Nr 117.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora przedszkola Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U....

Zarządzenie Nr 116.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora przedszkola

Zarządzenie Nr 116.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora przedszkola Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z...