Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 Wójta Gminy Pawonków – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawonków. z dnia 27 września 2017r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania

ZARZĄDZENIE Nr 95/2017 Wójta Gminy Pawonków – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawonków. z dnia 27 września 2017r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym oraz ich ewentualnego przeklasyfikowania i przedstawienia do wybrakowania Zgodnie...

ZARZĄDZENIE Nr 93.2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 26 września 2017r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego Pawonków

ZARZĄDZENIE Nr 93.2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 26 września 2017r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego Pawonków. Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016 r. , poz. 446 ze...

ZARZĄDZENIE Nr 92. 2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 21 września 2017 rok w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie

ZARZĄDZENIE Nr 92. 2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 21 września 2017 rok w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902) w związku z §...

ZARZĄDZENIE Nr 91.2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 21 września 2017 rok w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie

ZARZĄDZENIE Nr 91.2017 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 21 września 2017 rok w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. Na podstawie art.33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21...

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 31-08-2017 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 88/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 31-08-2017 r. W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Działając...