Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 34.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie za 2017 rok.

Zarządzenie nr 34.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie za 2017 rok. Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej...

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym OC

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i środków obrony cywilnej zdeponowanych w magazynie gminnym OC. Zgodnie z Wytycznymi Starosty Lublinieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie...