Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w miejscowościach: Draliny, Gwoździany, Kośmidry, Lipie Śląskie, Lisowice, Łagiewniki Wielkie, Pawonków, Skrzydłowice, Solarnia w gminie Pawonków Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca...

Informacja

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawonkowie informuje, że w dniu 24.12.2012r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie będzie nieczynny. Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 15.11.2012r. ustala się dzień 01.12.2012r. (sobota) dniem pracy. W tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godz. 7.30- 15.30. ...

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ’’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych” Na...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n.

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n. „Świadczenie usług socjalnych, niesienie pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym i starszym, pielęgnacja chorych, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego...