Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n.

INFORMACJA Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ’’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych” Na...

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n.

Informacja z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia p.n. „Świadczenie usług socjalnych, niesienie pomocy osobom chorym, samotnym, niepełnosprawnym i starszym, pielęgnacja chorych, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego...

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ‘’KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I STARSZEJ POPRZEZ ORGANIZOWANIE ROZGRYWEK PIŁKI NOŻNEJ A TAKŻE ORGANIZOWANIE INNYCH IMPREZ SPORTOWYCH’’

Z przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ’’Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej i starszej poprzez organizowanie rozgrywek piłki nożnej a także organizowanie innych imprez sportowych” Na wniosek...