Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU RUSZAJĄ PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY PAWONKÓW TAKI PUNKT MIEŚCI SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PAWONKOWIE UL. ZAWADZKIEGO 7, 42-772 PAWONKÓW PONIEDZIAŁEK GODZ: 11:30 - 15:30

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Pawonkowie uchwały Nr XXXI/212/2014 z dnia 24 marca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pawonków

Pawonków dn.18.12.2015 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Pawonkowie uchwały Nr XXXI/212/2014 z dnia 24 marca 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego...