Stanowiska

Wójt Gminy

Sekretarz

Skarbnik

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej

Inspektor ds. Organizacyjnych

Inspektor ds. Dowodów Osobistych, Zastępca Kierownika USC

Kierownik Referatu ds. Obywatelskich, z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg

Inspektor ds. Geodezji

Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Inspektor ds. Handlu i Usług , Obsługa Rady, z-ca Kierownika USC

Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego, straży pożarnych

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej

Główny specjalista - Informatyk

Referent ds. Ochrony środowiska

Inspektor ds ochrony środowiska

Inspektor ds. Gospodarki odpadami

Referent ds. Księgowości Budżetowej

Referent ds. Wymiaru Podatku

Referent, kasjer

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 09:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21050
20 września 2017 09:27 Tomasz Dalkowski - Dodanie stanowiska: Referent, kasjer.
20 września 2017 09:25 Tomasz Dalkowski - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. Dowodów Osobistych, Zastępca Kierownika USC.
20 września 2017 09:24 Tomasz Dalkowski - Zmiana danych stanowiska: Inspektor ds. Dowodów Osobistych i Zastępca Kierownika USC.