Konsultacje społeczne

Wybierz rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w Koszwicach

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Łagiewnikach Wielkich

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Nr 59.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Pawonków wraz z liczbą punktów oraz określeniem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia ...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Nr 58.2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/96/2016 Rady gminy Pawonków z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych...