Konsultacje społeczne

Wybierz rok

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26 marca 2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych nauczycieli

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 86/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w Koszwicach

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 85/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Zawadzkiego w Pawonkowie

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Pawonków z dnia 28.08.17r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Łagiewnikach Wielkich