Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lisowice Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawonków