Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r.

Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994), oraz art. 63 ust. 1, 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami).) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r

Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994), oraz art. 63 ust. 1, 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami).) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r

Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994), oraz art. 63 ust. 1, 10. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami).) zarządzam,...

Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r.

Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 26.06.2018r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994), oraz art. 63 ust. 1, 10. 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późniejszymi zmianami).) zarządzam,...

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 13.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pawonków i jej jednostek organizacyjnych”.

ZARZĄDZENIE Nr 43 /2018 Wójta Gminy Pawonków z dnia 13.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Pawonków i jej jednostek...