Zarządzenia

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 18.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent, kasjer w Urzędzie Gminy Pawonków.

ZARZĄDZENIE Nr 18.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – referent, kasjer w Urzędzie Gminy Pawonków. Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902)...

ZARZĄDZENIE Nr 17.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie.

ZARZĄDZENIE Nr 17.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. Na podstawie art.33 ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada...

Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Pawonków Z dnia 22.02.2018r W sprawie procedury kierowania osób uzależnionych, będących mieszkańcami gminy Pawonków na leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawonkowie

Zarządzenie Nr 15.2018 Wójta Gminy Pawonków Z dnia 22.02.2018r W sprawie procedury kierowania osób uzależnionych, będących mieszkańcami gminy Pawonków na leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pawonkowie Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu...

ZARZĄDZENIE NR 13.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 13.2018 WÓJTA GMINY PAWONKÓW z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości Na podstawie art.109 ust.1 i ust.4, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: § 1 Nie wykonywać...